Zeg maar dag tegen de Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een ware plaag en bijzonder lastig te bestrijden. De plant vermeerderd zich via de wortelstokken en het bovengronds groen. Klanten zoals de provincies, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer, projectontwikkelaars en ook particulieren ondervinden hiervan problemen.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik Zuigtechniek hebben de handen ineengesloten en zijn sinds enkele jaren actief met de bestrijding van deze invasieve exoot. Hieruit is Green Soil Innovations B.V. ontstaan. Een onderneming waarbij de kracht zit in het aanbieden van maatwerk met als speerpunt gezamenlijk met de opdrachtgever kijken wat het beste is voor het project. Combinaties van behandelmethoden zijn hierin mogelijk. Daarnaast blijven we als bedrijf innoveren om onze methoden verder te verfijnen en nieuwe duurzame mogelijkheden te onderzoeken om de Japanse duizendknoop nog beter te bestrijden.

Omdat Green Soil Innovations B.V. verbonden is aan de Aannemingsmaatschappij Van Gelder die gespecialiseerd is op onder- en bovengrondse infrastructuur, hebben wij ruime kennis in de GWW sector. Daarnaast beschikken wij ook over een groot assortiment van materieelstukken als de aanpak van een project verder rijkt dan alleen de bestrijding van de Japanse duizendknoop.

Opdrachtgevers & partners

Onze JDK Projecten

tilburg mengen

Over ons

In 2018 is er door Probos een praktijktest omtrent de bestrijding van de Japanse Duizendknoop uitgevoerd. Hierbij is Van den Herik betrokken geweest met inzet van een grondzuiger.

Naar aanleiding van deze praktijktest zijn Van den Herik en Aannemingsmaatschappij Van Gelder de samenwerking aangegaan om een mobiele verhitting installatie te ontwikkelen. In 2019 is hiermee nog een praktijktest uitgevoerd waarbij Probos, WUR en Tree-o-logic de effectiviteit onderzocht hebben. Het resultaat hiervan betrof 99%.

Persoonlijk contact stuur ons een bericht

Bestrijdingmethoden Japanse Duizendknoop

Green Soil Innovations beheerst 3 bestrijdingsmethoden welke toegepast kunnen worden. Welke methode wordt ingezet, hangt af van de locatie. Deze keuze heeft te maken met verschillende factoren, te denken aan grondgesteldheid, biodiversiteit en omgeving.